prog-1.1 | WebQuest Język HTML, XHTML, HTML5

Teoria:  Język HTML, XHTML, HTML5

Linki:

WebQuest Język HTML, XHTML, HTML5:

1. Zadaniem znacznika jest

2. Kod źródłowy

3. Hipertekstu nie znajdziemy

4. Edytorem tekstu do tworzeniu strony może być

5. Dostęp do kodu źródłowego strony

baza-1 | WebQuest Typy danych w języku SQL

Teoria: Systemy baz danych –Typy danych w języku SQL

Linki:

WebQuest Typy danych w języku SQL:

1. MySQL, PgSQL, MSSQL to

2. Trwałość danych w bazach danych nie uzyskujemy poprzez

3. SZBD (informatyka) to skrót

4. SQL został opracowany w latach

5. Typy danych kolumn numerycznych to:

6. BIGINT ma wartość maksymalną:

7. DATETIME ma rozmiar w bajtach

8,. Typy znakowy to

prog-28 | WebQuest Programowanie web – podstawowe pojęcia

Teoria:  Programowanie web -Podstawowe pojęcia

Linki:

 

WebQuest Podstawowe pojęcia test:

1. Program to zbiór

2. Jednym z pierwszych języków programowania był:

3. Języki programowania dzielimy na:

4. W programowaniu strukturalnym wykorzystuje się

5. W programowaniu obiektowym wykorzystuje się

6. Tworzenia specjalizowanych obiektów na podstawie bardziej ogólnych daje

7. Dokumentem HTML udostępnianym w Internecie nie jest

8. Serwer internetowy to komputer obsługujący

html-13 | WebQuest – Cytaty, skróty, definicje.

Zadanie (WebQuest) do ee.09:

I. Wprowadzenie.
Dbając o szczegóły treści publikowanych na stronie potrzebujemy jeszcze kilka narzędzi służących nie tylko estetyce strony ale przede wszystkim jakości treści strony w wyszukiwarkach. Ważnym zagadnieniem są prawa autorskie użyte w treściach strony, o ile strona nie ma za dużego ruchu jest to sprawą mało istotną lecz gdy serwis stanie się popularny może sytuacja wyglądać nieco inaczej. 

II. Zadanie.
Temat:  Cytaty, skróty, definicje.

Opis:
Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 13-html oraz dodaj opis budowy znacznika.
Wyniki zapisz w pliku 13-html-Klasa-Nr.pdf

Strona ma zawierać elementy w maksymalnie zbliżonej konfiguracji działające pod adresem:
http://localhost/html/html-13/ w pliku index.html
Według wzoru: 

III. Proces.

Krok 1. Utwórz kopię katalogu 12-html  lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 13-html.
Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis „Temat …” jak na  powyższym zrzucie.
Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje jakich operatorów możemy użyć by dodawać cytaty akronimy i definicje.
Pamiętaj, że użycie składni <w nawiasach ostrych > skutkuje wykorzystaniem tego znacznika w budowaniu strony,  rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie nawiasów ostrych w zapisie encji &lt; oraz &gt; 
Krok 4. Wykonaj ćwiczenie z poniższym tekstem (wstaw wpis „Ćwiczenie” i linię poziomą). Opis  ćwiczenia [w nawiasach] nie jest konieczny

[1.  W słowie www  –  skrót(abbr) „World Wide Web”
2. Blok cytatu
3. Cudzysłów autor „Wiedźmin – Andrzej Sapkowski” na  słowie Wiedźminie

1 .Strona www gry wiedźmin jest http://thewitcher.com.
2. Podczas rozgrywki na graczy czekają różnorodne zadania i szereg wyzwań: przyjdzie im walczyć z potworami, gromadzić złoto podczas niebezpiecznych misji, wykrywać spiski, poznawać historie napotkanych postaci i wiele, wiele innych. Zasady gry są na tyle przejrzyste, że rozgrywka wciąga od razu, zaś dzięki ich rozbudowanej konstrukcji, można się w niej całkowicie zatracić.
3. Sagę o Wiedźminie można zakupić w sieci. 

Krok 5.  Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)

IV. Źródła.
V. Ewaluacja.

Ocena pliku 12-html-Klasa-Nr.pdf.
Pięć poprawnie wykonanych kroków opartych  na podpisanych zrzutach wraz z punktami autoryzacji dają 100 %
Punkty ujemne:
– brak autoryzacji na zrzutach ekranu
– brak tematu zadania
– brak opisu operacji stosowania akronimów cytatów skrótów i bloków tekstu
– brak ćwiczenia 

– błędy w opisie składni

VI. Konkluzja

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy test:

Wycofany zapis z HTML5 <acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym> wyświetli

Zapis <q cite="google.pl" title="google.pl">

Wpis w znaczniku blockquote

Element <acronym>

Krótkie cytaty tworzymy przez znacznik

html-12 | WebQuest – Czcionki, rozmiar, styl w html.

Zadanie (WebQuest) do ee.09:

I. Wprowadzenie.
Do naszej umiejętności tworzenia treści w języku HTML należy dodać bardziej zaawansowaną obsługę tekstu (oczywiście można tekst obsłużyć edytorami online wbudowanymi  np. w  wordpress,  joomla,  drupal), lecz twórcy tych edytorów HTML zakładają, że będziemy używać najpopularniejszych opcji. Aby stworzyć wpis, stronę 
 według własnych upodobań zawsze możemy zdefiniować swój tekst o zawarte w ćwiczeniu zagadnienia w kodzie źródłowym.

II. Zadanie.
Temat:  Czcionki, rozmiar, styl.

Opis:
Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 12-html oraz dodaj opis budowy znacznika.
Wyniki zapisz w pliku 12-html-Klasa-Nr.pdf

Strona ma zawierać elementy w maksymalnie zbliżonej konfiguracji działające pod adresem:
http://localhost/html/html-12/ w pliku index.html
Według wzoru: 

III. Proces.

Krok 1. Utwórz kopię katalogu 11-html  lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 12-html.
Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis „Temat …” jak na  powyższym zrzucie.
Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje jakich operatorów możemy użyć by modyfikować rodzaj czcionki, rozmiar i  styl.
Pamiętaj, że użycie składni <w nawiasach ostrych > skutkuje wykorzystaniem tego znacznika w budowaniu strony,  rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie nawiasów ostrych w zapisie encji &lt; oraz &gt; 
Krok 4. Wykonaj ćwiczenie z poniższym tekstem (wstaw wpis „Ćwiczenie” i linię poziomą). Opis  ćwiczenia [w nawiasach] nie jest konieczny

[Zapisz w układzie <p style=”font-family:FreeMono,monospace; font-size:xx-small” > xx-small = 10px (10 pikseli) </p> ]

xx-small = 10px (10 pikseli)

x-small = 12px (12 pikseli)

small = 16px (16 pikseli)

medium = 18px (18 pikseli)

large = 24px (24 pikseli)

x-large = 32px (32 pikseli)

xx-large = 48px (48 pikseli)

Krok 5.  Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)

IV. Źródła.
V. Ewaluacja.

Ocena pliku 12-html-Klasa-Nr.pdf.
Pięć poprawnie wykonanych kroków opartych  na podpisanych zrzutach wraz z punktami autoryzacji dają 100 %
Punkty ujemne:
– brak autoryzacji na zrzutach ekranu
– brak tematu zadania
– brak opisu operacji zmiany kroju, rozmiaru i stylu czcionki
– brak ćwiczenia 

– błędy w opisie składni

VI. Konkluzja

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy test:

Aby zmienić krój czcionki w akapicie zastosujemy wpis

< p style=font-size: 23pt; ... wartość powiększenia podana jest w

Rodziną czcionki nie jest

Brak czcionki zdefiniowanej w font-size skutkuje

W kodzie źródłowym < p> Wyraz pierwszy < i> drugi wyraz <\ i> <\ p>