Loading...
 

Tablica PHPMYSQL

Ćwiczenia Informatyczne programowanie aplikacji internetowych | programowanie aplikacji webowych Kanał YT: kropka e14

Zobacz jak stosować poniższe znaczniki:

$servername
- definiowanie adresu serwera baz danych MySQL
$username, $password
- definiowanie użytkownika oraz hasła konta na serwerze baz danych MySQL XAMPP
$dbname
- $dbname definiuję bazę danych używaną podczas połączenia z serwerem MYSQL
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbaname);
- nawiązanie połączenie z serwerem baz danych używając zmiennych zadeklarowanych host, login, hasło, baza danych.
if ($conn->connect_error) {
          die("Połączenie nieudane: " . $conn->connect_error);
        }
          echo "Połączenie udane.";
- sprawdzenie warunkiem if nawiązania połączenia z bazą
$sql = "CREATE DATABASE mojaBaza";
- zmienna $sql tworzy tabelę w serwerze MySQL
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        echo "Udało sie założyć bazę danych.";
      } else {
        echo "Błąd przy tworzeniu bazy:" . $conn->error;
      }
- sprawdzenie instrukcją if czy instrukcja tworzenia bazy zakończyła się sukcesem TRUE lub niepowodzeniem FALSE
$conn->close();
      echo "<p>Połączenie zamknięte.</p>";
- zamykanie połączenie z baza danych