Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?

Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML? Odpowiedzi: <A> <B> <C> <D> Wyjaśnienie: Jak w domu/bloku potrzebujemy mieć połączenie między piętrami (klatka schodowa) a w tabelach między wierszami. Rowspan według wolnego tłumaczenia łączy zakres wierszy colspan łączy zakres kolumn. Źródło: https://www.w3schools.com/tags/att_td_colspan.asp https://www.w3schools.com/tags/att_td_rowspan.asp Rozwiń odpowiedź:

t-prog-1.2 | WebQuest Komunikacja w internecie.

Teoria:  Komunikacja w internecie. Zagadnienia: Warstwy protokółów sieciowych, https://delta.poznan.pl/tcpip-zestaw-protokolow-sieciowych_l1_aid744.htmlhttps://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_znacznik%C3%B3w HTTP,  Schemat działania porty HTTP https://pl.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol   DNS,  DNS Port https://pl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System Test Komunikacja w internecie.