html-14 | WebQuest – Listy: definicji, nieuporządkowane, zagnieżdżone, numerowane.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Aby uprościć tworzenie treści mamy kilka gotowych udogodnień przy tworzeniu list takich jak: numerowani,  akapity, gotowe elementy listy kropki.  II. Zadanie. Temat:  Listy: definicji, nieuporządkowane, zagnieżdżone, numerowane. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 14-html oraz dodaj opis budowy znacznika. Wyniki zapisz w pliku 14-html-Klasa-Nr.pdf Strona ma zawierać elementy […]

html-13 | WebQuest – Cytaty, skróty, definicje.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Dbając o szczegóły treści publikowanych na stronie potrzebujemy jeszcze kilka narzędzi służących nie tylko estetyce strony ale przede wszystkim jakości treści strony w wyszukiwarkach. Ważnym zagadnieniem są prawa autorskie użyte w treściach strony, o ile strona nie ma za dużego ruchu jest to sprawą mało istotną lecz gdy serwis […]

html-12 | WebQuest – Czcionki, rozmiar, styl w html.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Do naszej umiejętności tworzenia treści w języku HTML należy dodać bardziej zaawansowaną obsługę tekstu (oczywiście można tekst obsłużyć edytorami online wbudowanymi  np. w  wordpress,  joomla,  drupal), lecz twórcy tych edytorów HTML zakładają, że będziemy używać najpopularniejszych opcji. Aby stworzyć wpis, stronę  według własnych upodobań zawsze możemy zdefiniować swój tekst o zawarte w ćwiczeniu zagadnienia […]

html-11 | WebQuest – Wyrównywanie tekstu w html.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Wyrównywanie tekstu jest z pozoru rzeczą mało efektywną ponieważ stronę opiera się na blokach (div) gdzie z kolei grupuje się tekst z innymi elementami i jest to już wartością stałą. Czasem jednak zachodzi potrzeba zmiany, wyróżnienia  jakiegoś wpisu. Uwaga: atrybut “algin” jest interpretowany nadal przez przeglądarki lecz odradza się […]

html-10 | WebQuest – Kolor tekstu i tła w html.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Aby uzyskać pożądany wygląd strony oprócz wstawiania grafik definiujemy kolor tła strony i tekstu. Największą czytelność strony uzyskujemy stosując takie zestawianie kolorów, które nie będą się ze sobą zlewały, coś na wzór czarnego  koloru tekstu i białego tła. II. Zadanie. Temat:  Kolor tła, tekstu  w html. Opis: Na podstawie […]