Ćwiczenia – Tekst

z działu Struktura

8. WEBQUEST – ĆWICZENIA Z TEKSTU: PARAGRAF, POGRUBIENIE, KURSYWA, DODANY, USUNIĘTY, WYRÓŻNIONY. TEST

9.  WEBQUEST – ĆWICZENIA Z TEKSTU: RODZAJE NAGŁÓWKÓW, INDEX: GÓRNY I DOLNY. TEST

10. WEBQUEST – ĆWICZENIA Z KOLORU TEKSTU I TŁA W HTML. TEST

11.  WEBQUEST – ĆWICZENIA Z WYRÓWNYWANIA TEKSTU W HTML.  TEST 

12.   WEBQUEST – CZCIONKI, ROZMIAR, STYL W HTML. TEST

13. WEBQUEST – CYTATY, SKRÓTY, DEFINICJE. TEST

14. WEBQUEST – LISTY: DEFINICJI, NIEUPORZĄDKOWANE, ZAGNIEŻDŻONE, NUMEROWANE.TEST