html-1 Ćwiczenie podpis w pliku HTML.

Do zadania:  WebQuest – Ćwiczenie podpis w pliku HTML.

Krok 1. Utwórz w lokalizacji serwera xampp  w katalogu htdocs

Krok 2.  W pliku index.html wpisz zawartości zadania.

Krok 3. Uruchom serwer xampp  w przeglądarce otwórz adres  http://localhost/html/1-html/

Krok 4. Wyświetl źródło strony.