html-10 Ćwiczenie – Kolor tekstu i tła w html.

Do zadania: WebQuest – Kolor tekstu i tła w html.

Krok 1. Otwórz kopię katalogu 9-html  lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 10-html.

Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis “Temat …” jak na  powyższym zrzucie.

Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje jakich operatorów możemy zastosować by kolorować tekst i tło pod tekstem.

Krok 4. Wykonaj ćwiczenie z poniższym tekstem (wstaw wpis “Ćwiczenie” i linię poziomą).

Najpopularniejsze kolory zapisz w nazwie systemowej i rgb.
W paragrafie zapisz fonty w formacie <p> <font style=”color:systemowy” > kolor systemowy</font> <font style=”color:rgb” > zapis rgb </font> </p>

black #000000
silver #C0C0C0
white #FFFFFF
maroon #800000
red #FF0000
purple #800080
fuchsia #FF00FF
green #008000
lime #00FF00
olive #808000
yellow #FFFF00
navy #000080
blue #0000FF
teal #008080
aqua #00FFFF

Krok 5.  Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)