html-12 Ćwiczenie – Czcionki, rozmiar, styl w html.

Do zadania:  WebQuest – Czcionki, rozmiar, styl w html.

Krok 1. Otwórz kopię katalogu 11-html  lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 12-html.

Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis „Temat …” jak na  powyższym zrzucie.

Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje jakich operatorów możemy użyć by modyfikować rodzaj czcionki, rozmiar i  styl.

Krok 4. Wykonaj ćwiczenie z poniższym tekstem (wstaw wpis „Ćwiczenie” i linię poziomą). Opis  ćwiczenia [w nawiasach] nie jest konieczny

[Zapisz w układzie <p style=”font-family:FreeMono,monospace; font-size:xx-small” > xx-small = 10px (10 pikseli) </p> ]

xx-small = 10px (10 pikseli)

x-small = 12px (12 pikseli)

small = 16px (16 pikseli)

medium = 18px (18 pikseli)

large = 24px (24 pikseli)

x-large = 32px (32 pikseli)

xx-large = 48px (48 pikseli)

Krok 5.  Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)