html-12 | WebQuest – Czcionki, rozmiar, styl w html.

Zadanie (WebQuest) do ee.09:

I. Wprowadzenie.
Do naszej umiejętności tworzenia treści w języku HTML należy dodać bardziej zaawansowaną obsługę tekstu (oczywiście można tekst obsłużyć edytorami online wbudowanymi  np. w  wordpress,  joomla,  drupal), lecz twórcy tych edytorów HTML zakładają, że będziemy używać najpopularniejszych opcji. Aby stworzyć wpis, stronę 
 według własnych upodobań zawsze możemy zdefiniować swój tekst o zawarte w ćwiczeniu zagadnienia w kodzie źródłowym.

II. Zadanie.
Temat:  Czcionki, rozmiar, styl.

Opis:
Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 12-html oraz dodaj opis budowy znacznika.
Wyniki zapisz w pliku 12-html-Klasa-Nr.pdf

Strona ma zawierać elementy w maksymalnie zbliżonej konfiguracji działające pod adresem:
http://localhost/html/html-12/ w pliku index.html
Według wzoru: 

III. Proces.

Krok 1. Utwórz kopię katalogu 11-html  lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 12-html.
Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis “Temat …” jak na  powyższym zrzucie.
Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje jakich operatorów możemy użyć by modyfikować rodzaj czcionki, rozmiar i  styl.
Pamiętaj, że użycie składni <w nawiasach ostrych > skutkuje wykorzystaniem tego znacznika w budowaniu strony,  rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie nawiasów ostrych w zapisie encji &lt; oraz &gt; 
Krok 4. Wykonaj ćwiczenie z poniższym tekstem (wstaw wpis “Ćwiczenie” i linię poziomą). Opis  ćwiczenia [w nawiasach] nie jest konieczny

[Zapisz w układzie <p style=”font-family:FreeMono,monospace; font-size:xx-small” > xx-small = 10px (10 pikseli) </p> ]

xx-small = 10px (10 pikseli)

x-small = 12px (12 pikseli)

small = 16px (16 pikseli)

medium = 18px (18 pikseli)

large = 24px (24 pikseli)

x-large = 32px (32 pikseli)

xx-large = 48px (48 pikseli)

Krok 5.  Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)

IV. Źródła.
V. Ewaluacja.

Ocena pliku 12-html-Klasa-Nr.pdf.
Pięć poprawnie wykonanych kroków opartych  na podpisanych zrzutach wraz z punktami autoryzacji dają 100 %
Punkty ujemne:
– brak autoryzacji na zrzutach ekranu
– brak tematu zadania
– brak opisu operacji zmiany kroju, rozmiaru i stylu czcionki
– brak ćwiczenia 

– błędy w opisie składni

VI. Konkluzja

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy test:

Aby zmienić krój czcionki w akapicie zastosujemy wpis

Correct! Wrong!

< p style=font-size: 23pt; ... wartość powiększenia podana jest w

Correct! Wrong!

Rodziną czcionki nie jest

Correct! Wrong!

Brak czcionki zdefiniowanej w font-size skutkuje

Correct! Wrong!

W kodzie źródłowym < p> Wyraz pierwszy < i> drugi wyraz <\ i> <\ p>

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *