html-14 | WebQuest – Listy: definicji, nieuporządkowane, zagnieżdżone, numerowane.

Zadanie (WebQuest) do ee.09:

I. Wprowadzenie.
Aby uprościć tworzenie treści mamy kilka gotowych udogodnień przy tworzeniu list takich jak: numerowani,  akapity, gotowe elementy listy kropki. 

II. Zadanie.
Temat:  Listy: definicji, nieuporządkowane, zagnieżdżone, numerowane.

Opis:
Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 14-html oraz dodaj opis budowy znacznika.
Wyniki zapisz w pliku 14-html-Klasa-Nr.pdf

Strona ma zawierać elementy w maksymalnie zbliżonej konfiguracji działające pod adresem:
http://localhost/html/html-13/ w pliku index.html
Według wzoru:  

III. Proces.

Krok 1. Utwórz kopię katalogu 13-html  w lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 14-html.
Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis “Temat …” jak na  powyższym zrzucie.
Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje jakich operatorów możemy użyć by dodawać listy nieuporządkowane zagnieżdżone i numerowane.
Pamiętaj, że użycie składni <w nawiasach ostrych > skutkuje wykorzystaniem tego znacznika w budowaniu strony,  rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie nawiasów ostrych w zapisie encji &lt; oraz &gt; 
Krok 4. Wykonaj ćwiczenie z poniższym tekstem (wstaw wpis “Ćwiczenie” i linię poziomą). Opis  ćwiczenia [w nawiasach] nie jest konieczny

Ćwiczenia:
[wstaw listę numerowaną od -3 do 0 wzorujące się na zrzucie ekranu]

  1. trzy
  2. dwa
  3. jeden
  4. zaczynamy

[wstaw definicję i opis]

Wiedźmini
to przede wszystkim dzieci, które zostały przyznane wiedźminom przez tzw. “Prawo Niespodzianki” – zawsze chłopcy,
Znaki wiedźmińskie
to proste zaklęcia używane przez wiedźminów. Nazywane są znakami ze względu na fakt, że wymagają jedynie gestu. Każdy, kto ma choćby minimum zdolności, może ich używać
[wstaw listę uporządkowaną  i dodaj zagnieżdżenie]

Lista wiedźminów i wiedźminek:

  • Eskel
  • Vesemir
  • Lambert
  • Coën
    • Ciri

Krok 5.  Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)

IV. Źródła.
V. Ewaluacja.

Ocena pliku 14-html-Klasa-Nr.pdf.
Pięć poprawnie wykonanych kroków opartych  na podpisanych zrzutach wraz z punktami autoryzacji dają 100 %
Punkty ujemne:
– brak autoryzacji na zrzutach ekranu
– brak tematu zadania
– brak opisu operacji stosowania list nieuporządkowanej uporządkowanej i numerycznej
– brak ćwiczenia 
– błędy w opisie składni

VI. Konkluzja

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy test:

Zapis < dt >  < lt > 

Correct! Wrong!

Nieuporządkowana lista zaczyna się od znacznika

Correct! Wrong!

Zapis listy < ol type="I"> < li > spowoduje

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

< ul type= "square" wypełni listę

Correct! Wrong!

Numerowania w trakcie możemy dokonać dzięki zapisowi

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *