html-3 | WebQuest – Budowa znacznika – akapit <p> </p>.

Zadanie (WebQuest) do ee.09:

I. Wprowadzenie.
Aby uzyskać określony wygląd strony musimy musimy wprowadzić szereg elementów ( np. linia pozioma). Elementy możemy podzielić na otwierane i zamykane oraz elementy składające się z jednego wpisu. Aby przeglądarka mogła rozpoznać jaki to element musi poprawnie zinterpretować 
znacznik, znacznik musi składać się z określonej budowy oraz znaku. 

II. Zadanie.
Temat:  Znacznik otwierający – znacznik zamykający na przykładzie akapitu.

Opis:
Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 3-html oraz dodaj opis budowy znacznika.
Wyniki zapisz w pliku 3-html-Klasa-Nr.pdf

Strona ma zawierać elementy w maksymalnie zbliżonej konfiguracji działające pod adresem:
http://localhost/html/html-3/ w pliku index.html
Według wzoru: 

 

 

III. Proces.

Krok 1. Utwórz kopię katalogu 2-html  lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 3-html.
Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis “Temat …” jak na  powyższym zrzucie.
Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje o znacznikach jak na powyższym  zrzucie.
W paragrafie/akapicie wpisz  “To jest akapit” prawidłowo stosując budowę znacznika otwierającego i zamykającego.
Krok 4. Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)

IV. Źródła.
V. Ewaluacja.

Ocena pliku 3-html-Klasa-Nr.pdf.
Cztery poprawnie wykonane kroki oparte na podpisanych zrzutach wraz z punktami autoryzacji dają 100 %
Punkty ujemne:
– brak autoryzacji na zrzutach ekranu
– brak tematu zadania
– brak opisu budowy znaczników
– niezastosowanie akapitu
– błędy w opisie składni
Uwaga: w tekście strony nie występują polskie znaki (na kolejnych ćwiczeniach rozwiążemy ten problem.) 

VI. Konkluzja

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy test:

Elementy w języku HTML dzielimy na

Correct! Wrong!

Znacznik składa się z

Correct! Wrong!

Poprawnie zdefiniowany akapit ma postać

Correct! Wrong!

Efekt działania znacznika HTML widzimy na ekranie i

Correct! Wrong!

Podczas tworzenia kodu źródłowego strony i wpisaniu znacznika edytor

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *