html-5 Ćwiczenie Zastosowanie komentarza w HTML

Do zadania: WebQuest – Zastosowanie komentarza w HTML

Krok 1. Otwórz kopię katalogu 4-html  lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 5-html.

Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis “Temat …” jak na  zrzucie.

Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje jak należy stosować komentarz.

Krok 4. Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)