html-7 Ćwiczenie Nagłówek – podstawy.

Do zadania:  WebQuest – Nagłówek – podstawy.

Krok 1. Otwórz kopię katalogu 6-html  lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 7-html.

Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis “Temat …” jak na  powyższym zrzucie.

Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje jak  z jakich podstawowych słów kluczowych zbudowany jest nagłówek

Krok 4. Zmodyfikuj swój kod źródłowy HTML o poznane znaczniki.