html-7 | WebQuest – Nagłówek – podstawy.

Zadanie (WebQuest) do ee.09:

I. Wprowadzenie.
Nagłówek dokumentu HTML posiada wiele cennych informacji dla przeglądarki, kodowanie strony i tytuł jest niezbędnym standardem. Ważną rzeczą, która zapewnia przejrzystość kody jest jest stosowanie wcięć (tabulatów).

II. Zadanie.
Temat:  Sekcja head – podstawy.

Opis:
Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 6-html oraz dodaj opis budowy znacznika.
Wyniki zapisz w pliku 7-html-Klasa-Nr.pdf

Strona ma zawierać elementy w maksymalnie zbliżonej konfiguracji działające pod adresem:
http://localhost/html/html-7/ w pliku index.html
Według wzoru: 

III. Proces.

Krok 1. Utwórz kopię katalogu 6-html  lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 7-html.
Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis “Temat …” jak na  powyższym zrzucie.
Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje jak  z jakich podstawowych słów kluczowych zbudowany jest nagłówek jak  na  powyższym zrzucie.
Pamiętaj, że użycie składni <w nawiasach ostrych > skutkuje wykorzystaniem tego znacznika w budowaniu strony,  rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie nawiasów ostrych w zapisie encji &lt; oraz &gt;  Aby zapewnić przejrzystość  kodu źródłowego stosujemy wcięcia (przycisk Tab) w trakcie budowania strony stosujemy &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; aby uzyskać efekt wcięcia.
Krok 4. Zmodyfikuj swój kod źródłowy HTML o poznane znaczniki. Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)

IV. Źródła.
V. Ewaluacja.

Ocena pliku 7-html-Klasa-Nr.pdf.
Pięć poprawnie wykonanych kroków opartych  na podpisanych zrzutach wraz z punktami autoryzacji dają 100 %
Punkty ujemne:
– brak autoryzacji na zrzutach ekranu
– brak tematu zadania
– brak opisu struktury nagłówka head
– niezastosowanie/niepoprawna modyfikacja pliku w katalogu 7-html zgodna z treścią zdania
– błędy w opisie składni

VI. Konkluzja

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy test:

Wpisy umieszczone w <head> </head> zwane są jako

Correct! Wrong!

Tytuł wpisany w znacznikach <head> </head> wyświetla się

Correct! Wrong!

Kodowanie strony zapewnia

Correct! Wrong!

Opis strony, słowa kluczowe, informacje o autorze możemy zostawać dzięki prawidłowo zastosowanemu znacznikowi

Correct! Wrong!

Wyrazy kluczowe w znaczniku meta name="Keywords" content= oddzielamy

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *