html-14 | WebQuest – Listy: definicji, nieuporządkowane, zagnieżdżone, numerowane.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Aby uprościć tworzenie treści mamy kilka gotowych udogodnień przy tworzeniu list takich jak: numerowani,  akapity, gotowe elementy listy kropki.  II. Zadanie. Temat:  Listy: definicji, nieuporządkowane, zagnieżdżone, numerowane. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 14-html oraz dodaj opis budowy znacznika. Wyniki zapisz w pliku 14-html-Klasa-Nr.pdf Strona ma zawierać elementy […]

t-prog-1.2 | WebQuest Komunikacja w internecie.

Teoria:  Komunikacja w internecie. Zagadnienia: Warstwy protokółów sieciowych, https://delta.poznan.pl/tcpip-zestaw-protokolow-sieciowych_l1_aid744.htmlhttps://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_znacznik%C3%B3w HTTP,  Schemat działania porty HTTP https://pl.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol   DNS,  DNS Port https://pl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System Test Komunikacja w internecie.