html-11 | WebQuest – Wyrównywanie tekstu w html.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Wyrównywanie tekstu jest z pozoru rzeczą mało efektywną ponieważ stronę opiera się na blokach (div) gdzie z kolei grupuje się tekst z innymi elementami i jest to już wartością stałą. Czasem jednak zachodzi potrzeba zmiany, wyróżnienia  jakiegoś wpisu. Uwaga: atrybut “algin” jest interpretowany nadal przez przeglądarki lecz odradza się […]

html-10 | WebQuest – Kolor tekstu i tła w html.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Aby uzyskać pożądany wygląd strony oprócz wstawiania grafik definiujemy kolor tła strony i tekstu. Największą czytelność strony uzyskujemy stosując takie zestawianie kolorów, które nie będą się ze sobą zlewały, coś na wzór czarnego  koloru tekstu i białego tła. II. Zadanie. Temat:  Kolor tła, tekstu  w html. Opis: Na podstawie […]

html-8 | WebQuest – Tekst: paragraf, pogrubienie, kursywa, dodany, usunięty, wyróżniony.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Zadaniem przeglądarki internetowej jest w jak największym stopniu odwzorować wersję strony w internecie z tą wersją, którą stworzył programista. Aby tego dokonać musimy trzymać się określonych zasad, takich jak otwieranie i zamykanie znaczników, stosowanie  znaczników w obecnym standardzie jakim jest HTML5. II. Zadanie. Temat:  Formatowanie tekstu. Opis: Na podstawie […]

html-3 | WebQuest – Budowa znacznika – akapit <p> </p>.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Aby uzyskać określony wygląd strony musimy musimy wprowadzić szereg elementów ( np. linia pozioma). Elementy możemy podzielić na otwierane i zamykane oraz elementy składające się z jednego wpisu. Aby przeglądarka mogła rozpoznać jaki to element musi poprawnie zinterpretować znacznik, znacznik musi składać się z określonej budowy oraz znaku.  II. Zadanie. […]