html-4 | WebQuest – Znaczniki z atrybutem – odsyłacz <a>

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Najpopularniejszym zastosowaniem znacznika  z atrybutem jest odsyłacz <a> istnieje  niemal na każdej stronie i pozwala nam szybko przenosić się w zdefiniowane miejsce. To właśnie dzięki odsyłaczom istnieje hipertekst, czyli linki między stronami i multimediami w sieci.    II. Zadanie. Temat:  Dodatkowe atrybuty znaczników na przykładzie odsyłacza. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz […]