html-3 | WebQuest – Budowa znacznika – akapit <p> </p>.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Aby uzyskać określony wygląd strony musimy musimy wprowadzić szereg elementów ( np. linia pozioma). Elementy możemy podzielić na otwierane i zamykane oraz elementy składające się z jednego wpisu. Aby przeglądarka mogła rozpoznać jaki to element musi poprawnie zinterpretować znacznik, znacznik musi składać się z określonej budowy oraz znaku.  II. Zadanie. […]