html-11 | WebQuest – Wyrównywanie tekstu w html.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Wyrównywanie tekstu jest z pozoru rzeczą mało efektywną ponieważ stronę opiera się na blokach (div) gdzie z kolei grupuje się tekst z innymi elementami i jest to już wartością stałą. Czasem jednak zachodzi potrzeba zmiany, wyróżnienia  jakiegoś wpisu. Uwaga: atrybut “algin” jest interpretowany nadal przez przeglądarki lecz odradza się […]

html-10 | WebQuest – Kolor tekstu i tła w html.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Aby uzyskać pożądany wygląd strony oprócz wstawiania grafik definiujemy kolor tła strony i tekstu. Największą czytelność strony uzyskujemy stosując takie zestawianie kolorów, które nie będą się ze sobą zlewały, coś na wzór czarnego  koloru tekstu i białego tła. II. Zadanie. Temat:  Kolor tła, tekstu  w html. Opis: Na podstawie […]

html-9 | WebQuest – Tekst: rodzaje nagłówków, index: górny i dolny.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Wielkość tekstu  na stronie spełnia dwie najważniejsze funkcje, pierwsza wyznacza wagę treści druga na tej samej zasadzie daje informację robotom indeksującym, ważny tekst dużą czcionką. Uwaga rozmiar czcionki w  indeksowaniu treści drugim przypadku nie może być jednolity. II. Zadanie. Temat:  Nagłówek i index tekstu. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia […]