html-5 | WebQuest – Zastosowanie komentarza w HTML

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Komentarz to nieokreślona liczba znaków lub linii która zostanie pominięta przez przeglądarkę przy renderowaniu (wyświetlaniu) strony. W języku HTML komentarze są widoczne w kodzie źródłowym po stronie klienta.       II. Zadanie. Temat:  Stosowanie komentarzy w języku HTML. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 5-html oraz dodaj opis […]