html-13 | WebQuest – Cytaty, skróty, definicje.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Dbając o szczegóły treści publikowanych na stronie potrzebujemy jeszcze kilka narzędzi służących nie tylko estetyce strony ale przede wszystkim jakości treści strony w wyszukiwarkach. Ważnym zagadnieniem są prawa autorskie użyte w treściach strony, o ile strona nie ma za dużego ruchu jest to sprawą mało istotną lecz gdy serwis […]

html-6 | WebQuest – Ramy dokumentu.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Istnieje pewien szablon dotyczący kodu źródłowego strony, stworzony po to by przeglądarki mogły właściwie wyświetlać stronę. Dotyczy to  nie tylko plików startowych strony index.html lub index.htm lecz każdego pliku stworzonego w tym języku programowania. II. Zadanie. Temat:  Ramy dokumentu HTML. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 6-html oraz […]

html-5 | WebQuest – Zastosowanie komentarza w HTML

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Komentarz to nieokreślona liczba znaków lub linii która zostanie pominięta przez przeglądarkę przy renderowaniu (wyświetlaniu) strony. W języku HTML komentarze są widoczne w kodzie źródłowym po stronie klienta.       II. Zadanie. Temat:  Stosowanie komentarzy w języku HTML. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 5-html oraz dodaj opis […]

html-4 | WebQuest – Znaczniki z atrybutem – odsyłacz <a>

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Najpopularniejszym zastosowaniem znacznika  z atrybutem jest odsyłacz <a> istnieje  niemal na każdej stronie i pozwala nam szybko przenosić się w zdefiniowane miejsce. To właśnie dzięki odsyłaczom istnieje hipertekst, czyli linki między stronami i multimediami w sieci.    II. Zadanie. Temat:  Dodatkowe atrybuty znaczników na przykładzie odsyłacza. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz […]

html-3 | WebQuest – Budowa znacznika – akapit <p> </p>.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Aby uzyskać określony wygląd strony musimy musimy wprowadzić szereg elementów ( np. linia pozioma). Elementy możemy podzielić na otwierane i zamykane oraz elementy składające się z jednego wpisu. Aby przeglądarka mogła rozpoznać jaki to element musi poprawnie zinterpretować znacznik, znacznik musi składać się z określonej budowy oraz znaku.  II. Zadanie. […]