html-13 | WebQuest – Cytaty, skróty, definicje.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Dbając o szczegóły treści publikowanych na stronie potrzebujemy jeszcze kilka narzędzi służących nie tylko estetyce strony ale przede wszystkim jakości treści strony w wyszukiwarkach. Ważnym zagadnieniem są prawa autorskie użyte w treściach strony, o ile strona nie ma za dużego ruchu jest to sprawą mało istotną lecz gdy serwis […]

html-9 | WebQuest – Tekst: rodzaje nagłówków, index: górny i dolny.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Wielkość tekstu  na stronie spełnia dwie najważniejsze funkcje, pierwsza wyznacza wagę treści druga na tej samej zasadzie daje informację robotom indeksującym, ważny tekst dużą czcionką. Uwaga rozmiar czcionki w  indeksowaniu treści drugim przypadku nie może być jednolity. II. Zadanie. Temat:  Nagłówek i index tekstu. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia […]

html-6 | WebQuest – Ramy dokumentu.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Istnieje pewien szablon dotyczący kodu źródłowego strony, stworzony po to by przeglądarki mogły właściwie wyświetlać stronę. Dotyczy to  nie tylko plików startowych strony index.html lub index.htm lecz każdego pliku stworzonego w tym języku programowania. II. Zadanie. Temat:  Ramy dokumentu HTML. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 6-html oraz […]

html-4 | WebQuest – Znaczniki z atrybutem – odsyłacz <a>

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Najpopularniejszym zastosowaniem znacznika  z atrybutem jest odsyłacz <a> istnieje  niemal na każdej stronie i pozwala nam szybko przenosić się w zdefiniowane miejsce. To właśnie dzięki odsyłaczom istnieje hipertekst, czyli linki między stronami i multimediami w sieci.    II. Zadanie. Temat:  Dodatkowe atrybuty znaczników na przykładzie odsyłacza. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz […]

html-2 | WebQuest – Zastosowanie br i hr – słów kluczowych.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Przeglądarki (Chrome, Firefox, Opera itp.) analizują kod źródłowy w naszym przypadku ..1-html/index.html szukając słów kluczowych (ang. keyword). Słowa kluczowe to inaczej znaczniki stanową dla przeglądarki rozkazy, które ma wykonać. Każda przeglądarka niezależnie od systemu (Android, Windows, Linux) musi działać jak interpreter. II. Zadanie. Temat: Łamanie linii tekstu oraz użycie linii poziomej. […]