Test – Algorytm

1. Algorytmem nie nazywamy

Correct! Wrong!

2. Badaniem algorytmów zajmuj się

Correct! Wrong!

3. Algorytm heurystyczny to

Correct! Wrong!

4. Najpopularniejszym sposobem prezentacji algorytmu jest

Correct! Wrong!

5. Ten blok algorytmu oznacza

Correct! Wrong!

6. Ten blok algorytmu oznacza

Correct! Wrong!

7. Ten blok algorytmu oznacza

Correct! Wrong!

8. Ten blok algorytmu oznacza

Correct! Wrong!