Test – Algorytm

1. Algorytmem nie nazywamy

2. Badaniem algorytmów zajmuj się

3. Algorytm heurystyczny to

4. Najpopularniejszym sposobem prezentacji algorytmu jest

5. Ten blok algorytmu oznacza

6. Ten blok algorytmu oznacza

7. Ten blok algorytmu oznacza

8. Ten blok algorytmu oznacza

Facebook
Facebook
Google+
http://ee.09.cwinf.net/test-algorytm">