Test – Budowa znacznika

Elementy w języku HTML dzielimy na

Znacznik składa się z

Poprawnie zdefiniowany akapit ma postać

Efekt działania znacznika HTML widzimy na ekranie i

Podczas tworzenia kodu źródłowego strony i wpisaniu znacznika edytor