Test – Czcionki, rozmiar, styl w html.

Aby zmienić krój czcionki w akapicie zastosujemy wpis

Correct! Wrong!

< p style=font-size: 23pt; ... wartość powiększenia podana jest w

Correct! Wrong!

Rodziną czcionki nie jest

Correct! Wrong!

Brak czcionki zdefiniowanej w font-size skutkuje

Correct! Wrong!

W kodzie źródłowym < p> Wyraz pierwszy < i> drugi wyraz <\ i> <\ p>

Correct! Wrong!