Test – Czcionki, rozmiar, styl w html.

Aby zmienić krój czcionki w akapicie zastosujemy wpis

< p style=font-size: 23pt; ... wartość powiększenia podana jest w

Rodziną czcionki nie jest

Brak czcionki zdefiniowanej w font-size skutkuje

W kodzie źródłowym < p> Wyraz pierwszy < i> drugi wyraz <\ i> <\ p>

Facebook
Facebook
Google+
http://ee.09.cwinf.net/test-czcionki-rozmiar-styl-w-html">