TEST – Język HTML, XHTML, HTML5

1. Zadaniem znacznika jest

Correct! Wrong!

2. Kod źródłowy

Correct! Wrong!

3. Hipertekstu nie znajdziemy

Correct! Wrong!

4. Edytorem tekstu do tworzeniu strony może być

Correct! Wrong!

5. Dostęp do kodu źródłowego strony

Correct! Wrong!