TEST – PODSTAWOWE POJĘCIA. Programowanie aplikacji internetowych

1. Program to zbiór

Correct! Wrong!

2. Jednym z pierwszych języków programowania był:

Correct! Wrong!

3. Języki programowania dzielimy na:

Correct! Wrong!

4. W programowaniu strukturalnym wykorzystuje się

Correct! Wrong!

5. W programowaniu obiektowym wykorzystuje się

Correct! Wrong!

6. Tworzenia specjalizowanych obiektów na podstawie bardziej ogólnych daje

Correct! Wrong!

7. Dokumentem HTML udostępnianym w Internecie nie jest

Correct! Wrong!

8. Serwer internetowy to komputer obsługujący

Correct! Wrong!