Test – Tekst: paragraf, pogrubienie, kursywa, dodany, usunięty, wyróżniony.

Użycie tagu <del> tekst</del> spowoduje

Correct! Wrong!

Znacznik <em> tekst</em> jest jednoznaczny ze znacznikiem

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Wewnątrz akapitu

Correct! Wrong!

Formatowanie tekstu na stronie html

Correct! Wrong!

Stosowanie tekstu wytłuszczonego

Correct! Wrong!