Test – Tekst: paragraf, pogrubienie, kursywa, dodany, usunięty, wyróżniony.

Użycie tagu <del> tekst</del> spowoduje

Znacznik <em> tekst</em> jest jednoznaczny ze znacznikiem

Wewnątrz akapitu

Formatowanie tekstu na stronie html

Stosowanie tekstu wytłuszczonego