Test – Zapis tekstu w pliku html.

Edytorem kodu źródłowego nie jest

Poprawnie zapisanym plikiem w języku html jest:

Zapisywanie pliku skrótem klawiszowym wykonujemy przez :

http://localhost jest adresem