Test – Zapis tekstu w pliku html.

Edytorem kodu źródłowego nie jest

Correct! Wrong!

Poprawnie zapisanym plikiem w języku html jest:

Correct! Wrong!

Zapisywanie pliku skrótem klawiszowym wykonujemy przez :

Correct! Wrong!

http://localhost jest adresem

Correct! Wrong!