Test – Zastosowanie br i hr – słów kluczowych.

Kody źródłowe to pliki

Kody źródłowe HTML nie realizują,

Tag <hr> realizuje na stronie funkcję

Słowa kluczowe w języku html to

Łamanie linii to znacznik