Test – Zastosowanie komentarza w HTML

Komentarz w języku HTML nie stosuje się

Tekst w komentarzu HTML jest

! Wykrzyknik w komentarzu stosujemy

W kodzie HTML komentarz

Edytory HTML komentarz w kodzie źródłowym