html-4 Ćwiczenie Znaczniki z atrybutem – odsyłacz a

Do zadania: WebQuest – Znaczniki z atrybutem – odsyłacz a

Krok 1. Otwórz kopię katalogu 3-html  lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 4-html.

Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis “Temat …” jak na  powyższym zrzucie.

Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje o odsyłaczach jak w powyższym  zrzucie.
W odsyłaczu stwórz link do strony https://google.com z opisem “To jest odsylacz powadzacy do wyszukiwarki” prawidłowo stosując budowę znacznika otwierającego i zamykającego.

Krok 4. Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)