Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?

Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?


Odpowiedzi:

  • <A>
  • <B>
  • <C>
  • <D>

Wyjaśnienie:

Jak w domu/bloku potrzebujemy mieć połączenie między piętrami (klatka schodowa) a w tabelach między wierszami. Rowspan według wolnego tłumaczenia łączy zakres wierszy colspan łączy zakres kolumn.

Źródło:

https://www.w3schools.com/tags/att_td_colspan.asp
https://www.w3schools.com/tags/att_td_rowspan.asp

Rozwiń odpowiedź:Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML

Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika 

Odpowiedzi:

  • <css>
  • <style>
  • <meta>
  • <link>

Wyjaśnienie:

Ważnym słowem w pytaniu jest „zewnętrznego” czyli takiego, który nawet nie musi znajdować się w głównym katalogu strony.  A działa  na zasadzie tworzenia linka, style możemy też definiować w kodzie strony i do tego  służy  znacznik <style>

Źródło:

https://www.w3schools.com/html/html_css.asphttps://pl.wikipedia.org/wiki/HTML5

Rozwiń odpowiedź:Deklaracja typu dokumentu HTML !DOCTYPE HTML

Deklaracja typu dokumentu HTML: <!DOCTYPE HTML> oznacza, że kod jest napisany w wersji

Odpowiedzi:

 • 7
 • 5
 • 6
 • 4

Wyjaśnienie:

HTML  jest językiem znaczników opracowany przez:  World Wide Web Consortium, w skrócie W3C  wspólnie  z  WHATWG (ang. Web Hypertext Application Technology Working Group) obecna wersja obowiązuje od 28 października 2014 po wersji numer 4.

Źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTML

Rozwiń odpowiedź:t-baza-2 | WebQuest  Systemy baz danych – architektura systemu baz danych.

Zagadnienia:

Architektura ANSI-SPARC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_ANSI-SPARC
http://home.agh.edu.pl/~makopec/bazy/Wyklad%20z%20Baz%20Danych.pdf

Język SQL
https://pl.wikipedia.org/wiki/SQL

Identyfikator
http://www.informatyka.orawskie.pl/?pl_skladnia-jezyka-sql,166

Test: Systemy baz danych – architektura systemu baz danych.

1. Abstrakcyjny standard projektowania systemów zarządzania bazami danych,

Correct! Wrong!

2. American National Standards Institute oraz Standards Planning And Requirements Committee zakłada istnienie następujących 3 poziomów:

Correct! Wrong!

3. Język SQL Structured Query Language jest to strukturalnym językiem

Correct! Wrong!

4. DML (Data Manipulation Language) służy do

Correct! Wrong!

5. DDL (Data Definition Language) służy do

Correct! Wrong!

6. DCL (Data Control Language)

Correct! Wrong!

7. DQL (Data Query Language) służy do

Correct! Wrong!

8. Identyfikator jednoznacznie definiuje obiekt bazy danych. Każdy obiekt bazy danych (baza, tabela, kolumna) musi posiadać

Correct! Wrong!

t-prog-2 | WebQuest Technologie webowe

Teoria:  Technologie webowe.

Zagadnienia:

World Wide Web,  IETF i W3C, HTML , Język znaczników (ang. markup languageFront-end i back-end

https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTML
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_znacznik%C3%B3w

Test: Technologie webowe.

1. Usługa World Wide Web tłumaczona na język polski oznacza

Correct! Wrong!

2. IETF i W3C oznaczają

Correct! Wrong!

3. HyperText Markup Language czyli HTML to

Correct! Wrong!

4. Markup language to język znaczników do których nie zaliczamy

Correct! Wrong!

5. Front-end i back-end to terminy związane z

Correct! Wrong!

6. Front-end oznacza technologię wykorzystująca

Correct! Wrong!

7. Back-end to terminy związane z

Correct! Wrong!

8. W3C oraz WHATWG wydała obecną specyfikację języka

Correct! Wrong!

Facebook
Facebook
Google+
https://ee.09.cwinf.net">