Archiwum kategorii: Bez kategorii

Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?

Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?


Odpowiedzi:

    • <A>
    • <B>
    • <C>
    • <D>

Wyjaśnienie:

Jak w domu/bloku potrzebujemy mieć połączenie między piętrami (klatka schodowa) a w tabelach między wierszami. Rowspan według wolnego tłumaczenia łączy zakres wierszy colspan łączy zakres kolumn.

Źródło:

https://www.w3schools.com/tags/att_td_colspan.asp
https://www.w3schools.com/tags/att_td_rowspan.asp

Rozwiń odpowiedź:t-baza-2 | WebQuest  Systemy baz danych – architektura systemu baz danych.

Zagadnienia:

Architektura ANSI-SPARC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_ANSI-SPARC
http://home.agh.edu.pl/~makopec/bazy/Wyklad%20z%20Baz%20Danych.pdf

Język SQL
https://pl.wikipedia.org/wiki/SQL

Identyfikator
http://www.informatyka.orawskie.pl/?pl_skladnia-jezyka-sql,166

Test: Systemy baz danych – architektura systemu baz danych.

1. Abstrakcyjny standard projektowania systemów zarządzania bazami danych,

2. American National Standards Institute oraz Standards Planning And Requirements Committee zakłada istnienie następujących 3 poziomów:

3. Język SQL Structured Query Language jest to strukturalnym językiem

4. DML (Data Manipulation Language) służy do

5. DDL (Data Definition Language) służy do

6. DCL (Data Control Language)

7. DQL (Data Query Language) służy do

8. Identyfikator jednoznacznie definiuje obiekt bazy danych. Każdy obiekt bazy danych (baza, tabela, kolumna) musi posiadać

t-prog-2 | WebQuest Technologie webowe

Teoria:  Technologie webowe.

Zagadnienia:

World Wide Web,  IETF i W3C, HTML , Język znaczników (ang. markup languageFront-end i back-end

https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTML
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_znacznik%C3%B3w

Test: Technologie webowe.

1. Usługa World Wide Web tłumaczona na język polski oznacza

2. IETF i W3C oznaczają

3. HyperText Markup Language czyli HTML to

4. Markup language to język znaczników do których nie zaliczamy

5. Front-end i back-end to terminy związane z

6. Front-end oznacza technologię wykorzystująca

7. Back-end to terminy związane z

8. W3C oraz WHATWG wydała obecną specyfikację języka

t-prog-1.2 | WebQuest Komunikacja w internecie.

Teoria:  Komunikacja w internecie.

Zagadnienia:

Warstwy protokółów sieciowych,
https://delta.poznan.pl/tcpip-zestaw-protokolow-sieciowych_l1_aid744.htmlhttps://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_znacznik%C3%B3w

HTTP,  Schemat działania porty HTTP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol

 

DNS,  DNS Port
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

Test Komunikacja w internecie.

1. Protokoły internetowe http, https działają w

2. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) jest

3. HTTP standardowo korzysta z numeru portu

4. Domain Name System - DNS to

5. DNS działa na porcie

6. Schemat działania protokołu HTTP jest taki

t-prog-29 | WEBQUEST Algorytmy

Teoria:  Algorytmy

Zagadnienia:

Algorytm.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm

Reprezentacja – przedstawianie  algorytmów.
https://anislu.wordpress.com/2013/01/20/metody-przedstawiania-algorytmow/

Schematy blokowe:
http://www.algorytm.org/kurs-algorytmiki/schematy-blokowe.html

WebQuest algorytmy test:

1. Algorytmem nie nazywamy

2. Badaniem algorytmów zajmuj się

3. Algorytm heurystyczny to

4. Najpopularniejszym sposobem prezentacji algorytmu jest

5. Ten blok algorytmu oznacza

6. Ten blok algorytmu oznacza

7. Ten blok algorytmu oznacza

8. Ten blok algorytmu oznacza