Archiwum kategorii: Bez kategorii

Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?

Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?


Odpowiedzi:

    • <A>
    • <B>
    • <C>
    • <D>

Wyjaśnienie:

Jak w domu/bloku potrzebujemy mieć połączenie między piętrami (klatka schodowa) a w tabelach między wierszami. Rowspan według wolnego tłumaczenia łączy zakres wierszy colspan łączy zakres kolumn.

Źródło:

https://www.w3schools.com/tags/att_td_colspan.asp
https://www.w3schools.com/tags/att_td_rowspan.asp

Rozwiń odpowiedź:t-baza-2 | WebQuest  Systemy baz danych – architektura systemu baz danych.

Zagadnienia:

Architektura ANSI-SPARC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_ANSI-SPARC
http://home.agh.edu.pl/~makopec/bazy/Wyklad%20z%20Baz%20Danych.pdf

Język SQL
https://pl.wikipedia.org/wiki/SQL

Identyfikator
http://www.informatyka.orawskie.pl/?pl_skladnia-jezyka-sql,166

Test: Systemy baz danych – architektura systemu baz danych.

1. Abstrakcyjny standard projektowania systemów zarządzania bazami danych,

Correct! Wrong!

2. American National Standards Institute oraz Standards Planning And Requirements Committee zakłada istnienie następujących 3 poziomów:

Correct! Wrong!

3. Język SQL Structured Query Language jest to strukturalnym językiem

Correct! Wrong!

4. DML (Data Manipulation Language) służy do

Correct! Wrong!

5. DDL (Data Definition Language) służy do

Correct! Wrong!

6. DCL (Data Control Language)

Correct! Wrong!

7. DQL (Data Query Language) służy do

Correct! Wrong!

8. Identyfikator jednoznacznie definiuje obiekt bazy danych. Każdy obiekt bazy danych (baza, tabela, kolumna) musi posiadać

Correct! Wrong!

t-prog-2 | WebQuest Technologie webowe

Teoria:  Technologie webowe.

Zagadnienia:

World Wide Web,  IETF i W3C, HTML , Język znaczników (ang. markup languageFront-end i back-end

https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTML
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_znacznik%C3%B3w

Test: Technologie webowe.

1. Usługa World Wide Web tłumaczona na język polski oznacza

Correct! Wrong!

2. IETF i W3C oznaczają

Correct! Wrong!

3. HyperText Markup Language czyli HTML to

Correct! Wrong!

4. Markup language to język znaczników do których nie zaliczamy

Correct! Wrong!

5. Front-end i back-end to terminy związane z

Correct! Wrong!

6. Front-end oznacza technologię wykorzystująca

Correct! Wrong!

7. Back-end to terminy związane z

Correct! Wrong!

8. W3C oraz WHATWG wydała obecną specyfikację języka

Correct! Wrong!

t-prog-1.2 | WebQuest Komunikacja w internecie.

Teoria:  Komunikacja w internecie.

Zagadnienia:

Warstwy protokółów sieciowych,
https://delta.poznan.pl/tcpip-zestaw-protokolow-sieciowych_l1_aid744.htmlhttps://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_znacznik%C3%B3w

HTTP,  Schemat działania porty HTTP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol

 

DNS,  DNS Port
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

Test Komunikacja w internecie.

1. Protokoły internetowe http, https działają w

Correct! Wrong!

2. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) jest

Correct! Wrong!

3. HTTP standardowo korzysta z numeru portu

Correct! Wrong!

4. Domain Name System - DNS to

Correct! Wrong!

5. DNS działa na porcie

Correct! Wrong!

6. Schemat działania protokołu HTTP jest taki

Correct! Wrong!

t-prog-29 | WEBQUEST Algorytmy

Teoria:  Algorytmy

Zagadnienia:

Algorytm.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm

Reprezentacja – przedstawianie  algorytmów.
https://anislu.wordpress.com/2013/01/20/metody-przedstawiania-algorytmow/

Schematy blokowe:
http://www.algorytm.org/kurs-algorytmiki/schematy-blokowe.html

WebQuest algorytmy test:

1. Algorytmem nie nazywamy

Correct! Wrong!

2. Badaniem algorytmów zajmuj się

Correct! Wrong!

3. Algorytm heurystyczny to

Correct! Wrong!

4. Najpopularniejszym sposobem prezentacji algorytmu jest

Correct! Wrong!

5. Ten blok algorytmu oznacza

Correct! Wrong!

6. Ten blok algorytmu oznacza

Correct! Wrong!

7. Ten blok algorytmu oznacza

Correct! Wrong!

8. Ten blok algorytmu oznacza

Correct! Wrong!