Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML

Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika  Odpowiedzi: <css> <style> <meta> <link> Wyjaśnienie: Ważnym słowem w pytaniu jest “zewnętrznego” czyli takiego, który nawet nie musi znajdować się w głównym katalogu strony.  A działa  na zasadzie tworzenia linka, style możemy też definiować w kodzie strony i do tego  służy  znacznik <style> […]

Deklaracja typu dokumentu HTML !DOCTYPE HTML

Deklaracja typu dokumentu HTML: <!DOCTYPE HTML> oznacza, że kod jest napisany w wersji Odpowiedzi: 7 5 6 4 Wyjaśnienie: HTML  jest językiem znaczników opracowany przez:  World Wide Web Consortium, w skrócie W3C  wspólnie  z  WHATWG (ang. Web Hypertext Application Technology Working Group) obecna wersja obowiązuje od 28 października 2014 po wersji numer 4. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTML Rozwiń odpowiedź: