html-3 Ćwiczenie Budowa znacznika – akapit p.

Do zadania:   WebQuest – Budowa znacznika – akapit <p> </p>.

Krok 1. Otwórz kopię katalogu 2-html  lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 3-html.

Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis „Temat …” jak na  zrzucie.

Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje o znacznikach jak na zrzucie.

Krok 4. Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)