html-6 Ćwiczenie Ramy dokumentu.

Do zadania:  WebQuest – Ramy dokumentu.

Krok 1. Otwórz kopię katalogu 5-html  lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 6-html.

Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis “Temat …” jak na  powyższym zrzucie.

Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje jak należy prawidłowo stosować szablon strony (polskie znaki pojawią się w następnym ćwiczeniu.)

Krok 4. Zmodyfikuj swój kod źródłowy HTML o poznane znaczniki. Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)