html-14 | WebQuest – Listy: definicji, nieuporządkowane, zagnieżdżone, numerowane.

Zadanie (WebQuest) do ee.09:

I. Wprowadzenie.
Aby uprościć tworzenie treści mamy kilka gotowych udogodnień przy tworzeniu list takich jak: numerowani,  akapity, gotowe elementy listy kropki. 

II. Zadanie.
Temat:  Listy: definicji, nieuporządkowane, zagnieżdżone, numerowane.

Opis:
Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 14-html oraz dodaj opis budowy znacznika.
Wyniki zapisz w pliku 14-html-Klasa-Nr.pdf

Strona ma zawierać elementy w maksymalnie zbliżonej konfiguracji działające pod adresem:
http://localhost/html/html-13/ w pliku index.html
Według wzoru:  

III. Proces.

Krok 1. Utwórz kopię katalogu 13-html  w lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 14-html.
Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis „Temat …” jak na  powyższym zrzucie.
Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje jakich operatorów możemy użyć by dodawać listy nieuporządkowane zagnieżdżone i numerowane.
Pamiętaj, że użycie składni <w nawiasach ostrych > skutkuje wykorzystaniem tego znacznika w budowaniu strony,  rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie nawiasów ostrych w zapisie encji &lt; oraz &gt; 
Krok 4. Wykonaj ćwiczenie z poniższym tekstem (wstaw wpis „Ćwiczenie” i linię poziomą). Opis  ćwiczenia [w nawiasach] nie jest konieczny

Ćwiczenia:
[wstaw listę numerowaną od -3 do 0 wzorujące się na zrzucie ekranu]

  1. trzy
  2. dwa
  3. jeden
  4. zaczynamy

[wstaw definicję i opis]

Wiedźmini
to przede wszystkim dzieci, które zostały przyznane wiedźminom przez tzw. „Prawo Niespodzianki” – zawsze chłopcy,
Znaki wiedźmińskie
to proste zaklęcia używane przez wiedźminów. Nazywane są znakami ze względu na fakt, że wymagają jedynie gestu. Każdy, kto ma choćby minimum zdolności, może ich używać
[wstaw listę uporządkowaną  i dodaj zagnieżdżenie]

Lista wiedźminów i wiedźminek:

  • Eskel
  • Vesemir
  • Lambert
  • Coën
    • Ciri

Krok 5.  Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)

IV. Źródła.
V. Ewaluacja.

Ocena pliku 14-html-Klasa-Nr.pdf.
Pięć poprawnie wykonanych kroków opartych  na podpisanych zrzutach wraz z punktami autoryzacji dają 100 %
Punkty ujemne:
– brak autoryzacji na zrzutach ekranu
– brak tematu zadania
– brak opisu operacji stosowania list nieuporządkowanej uporządkowanej i numerycznej
– brak ćwiczenia 
– błędy w opisie składni

VI. Konkluzja

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy test:

Zapis < dt >  < lt > 

Nieuporządkowana lista zaczyna się od znacznika

Zapis listy < ol type="I"> < li > spowoduje

< ul type= "square" wypełni listę

Numerowania w trakcie możemy dokonać dzięki zapisowi

t-prog-1.2 | WebQuest Komunikacja w internecie.

Teoria:  Komunikacja w internecie.

Zagadnienia:

Warstwy protokółów sieciowych,
https://delta.poznan.pl/tcpip-zestaw-protokolow-sieciowych_l1_aid744.htmlhttps://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_znacznik%C3%B3w

HTTP,  Schemat działania porty HTTP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol

 

DNS,  DNS Port
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

Test Komunikacja w internecie.

1. Protokoły internetowe http, https działają w

2. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) jest

3. HTTP standardowo korzysta z numeru portu

4. Domain Name System - DNS to

5. DNS działa na porcie

6. Schemat działania protokołu HTTP jest taki

t-prog-29 | WEBQUEST Algorytmy

Teoria:  Algorytmy

Zagadnienia:

Algorytm.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm

Reprezentacja – przedstawianie  algorytmów.
https://anislu.wordpress.com/2013/01/20/metody-przedstawiania-algorytmow/

Schematy blokowe:
http://www.algorytm.org/kurs-algorytmiki/schematy-blokowe.html

WebQuest algorytmy test:

1. Algorytmem nie nazywamy

2. Badaniem algorytmów zajmuj się

3. Algorytm heurystyczny to

4. Najpopularniejszym sposobem prezentacji algorytmu jest

5. Ten blok algorytmu oznacza

6. Ten blok algorytmu oznacza

7. Ten blok algorytmu oznacza

8. Ten blok algorytmu oznacza

t-prog-1.1 | WebQuest Język HTML, XHTML, HTML5

Teoria:  Język HTML, XHTML, HTML5

Zagadnienia:

Znacznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_znacznik%C3%B3w

Kod źródłowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82owy

HiperTekst
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipertekst

 

Edytor stron WWW
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edytor_stron_WWW

Test:  Język HTML, XHTML, HTML5:

1. Zadaniem znacznika jest

2. Kod źródłowy

3. Hipertekstu nie znajdziemy

4. Edytorem tekstu do tworzeniu strony może być

5. Dostęp do kodu źródłowego strony

t-baza-1 | WebQuest Typy danych w języku SQL

Teoria: Systemy baz danych –Typy danych w języku SQL

Linki:

WebQuest Typy danych w języku SQL:

1. MySQL, PgSQL, MSSQL to

2. Trwałość danych w bazach danych nie uzyskujemy poprzez

3. SZBD (informatyka) to skrót

4. SQL został opracowany w latach

5. Typy danych kolumn numerycznych to:

6. BIGINT ma wartość maksymalną:

7. DATETIME ma rozmiar w bajtach

8,. Typy znakowy to

Facebook
Facebook
Google+
https://ee.09.cwinf.net/page/2">