html-14 | WebQuest – Listy: definicji, nieuporządkowane, zagnieżdżone, numerowane.

Zadanie (WebQuest) do ee.09:

I. Wprowadzenie.
Aby uprościć tworzenie treści mamy kilka gotowych udogodnień przy tworzeniu list takich jak: numerowani,  akapity, gotowe elementy listy kropki. 

II. Zadanie.
Temat:  Listy: definicji, nieuporządkowane, zagnieżdżone, numerowane.

Opis:
Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 14-html oraz dodaj opis budowy znacznika.
Wyniki zapisz w pliku 14-html-Klasa-Nr.pdf

Strona ma zawierać elementy w maksymalnie zbliżonej konfiguracji działające pod adresem:
http://localhost/html/html-13/ w pliku index.html
Według wzoru:  

III. Proces.

Krok 1. Utwórz kopię katalogu 13-html  w lokalizacji serwera xampp w katalogu htdocs/html  i nadaj mu nazwę 14-html.
Krok 2. W kodzie źródłowym strony dodaj wpis „Temat …” jak na  powyższym zrzucie.
Krok 3.  W kodzie źródłowym po temacie między podpisem wstaw informacje jakich operatorów możemy użyć by dodawać listy nieuporządkowane zagnieżdżone i numerowane.
Pamiętaj, że użycie składni <w nawiasach ostrych > skutkuje wykorzystaniem tego znacznika w budowaniu strony,  rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie nawiasów ostrych w zapisie encji &lt; oraz &gt; 
Krok 4. Wykonaj ćwiczenie z poniższym tekstem (wstaw wpis „Ćwiczenie” i linię poziomą). Opis  ćwiczenia [w nawiasach] nie jest konieczny

Ćwiczenia:
[wstaw listę numerowaną od -3 do 0 wzorujące się na zrzucie ekranu]

  1. trzy
  2. dwa
  3. jeden
  4. zaczynamy

[wstaw definicję i opis]

Wiedźmini
to przede wszystkim dzieci, które zostały przyznane wiedźminom przez tzw. „Prawo Niespodzianki” – zawsze chłopcy,
Znaki wiedźmińskie
to proste zaklęcia używane przez wiedźminów. Nazywane są znakami ze względu na fakt, że wymagają jedynie gestu. Każdy, kto ma choćby minimum zdolności, może ich używać
[wstaw listę uporządkowaną  i dodaj zagnieżdżenie]

Lista wiedźminów i wiedźminek:

  • Eskel
  • Vesemir
  • Lambert
  • Coën
    • Ciri

Krok 5.  Wyświetl źródło strony  (w przypadku oddawania pracy w pliku poniżej zrzutu  wklej zwartość strony w formie tekstu)

IV. Źródła.
V. Ewaluacja.

Ocena pliku 14-html-Klasa-Nr.pdf.
Pięć poprawnie wykonanych kroków opartych  na podpisanych zrzutach wraz z punktami autoryzacji dają 100 %
Punkty ujemne:
– brak autoryzacji na zrzutach ekranu
– brak tematu zadania
– brak opisu operacji stosowania list nieuporządkowanej uporządkowanej i numerycznej
– brak ćwiczenia 
– błędy w opisie składni

VI. Konkluzja

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy test:

Zapis < dt >  < lt > 

Correct! Wrong!

Nieuporządkowana lista zaczyna się od znacznika

Correct! Wrong!

Zapis listy < ol type="I"> < li > spowoduje

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

< ul type= "square" wypełni listę

Correct! Wrong!

Numerowania w trakcie możemy dokonać dzięki zapisowi

Correct! Wrong!

t-prog-1.2 | WebQuest Komunikacja w internecie.

Teoria:  Komunikacja w internecie.

Zagadnienia:

Warstwy protokółów sieciowych,
https://delta.poznan.pl/tcpip-zestaw-protokolow-sieciowych_l1_aid744.htmlhttps://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_znacznik%C3%B3w

HTTP,  Schemat działania porty HTTP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol

 

DNS,  DNS Port
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

Test Komunikacja w internecie.

1. Protokoły internetowe http, https działają w

Correct! Wrong!

2. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) jest

Correct! Wrong!

3. HTTP standardowo korzysta z numeru portu

Correct! Wrong!

4. Domain Name System - DNS to

Correct! Wrong!

5. DNS działa na porcie

Correct! Wrong!

6. Schemat działania protokołu HTTP jest taki

Correct! Wrong!

t-prog-29 | WEBQUEST Algorytmy

Teoria:  Algorytmy

Zagadnienia:

Algorytm.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm

Reprezentacja – przedstawianie  algorytmów.
https://anislu.wordpress.com/2013/01/20/metody-przedstawiania-algorytmow/

Schematy blokowe:
http://www.algorytm.org/kurs-algorytmiki/schematy-blokowe.html

WebQuest algorytmy test:

1. Algorytmem nie nazywamy

Correct! Wrong!

2. Badaniem algorytmów zajmuj się

Correct! Wrong!

3. Algorytm heurystyczny to

Correct! Wrong!

4. Najpopularniejszym sposobem prezentacji algorytmu jest

Correct! Wrong!

5. Ten blok algorytmu oznacza

Correct! Wrong!

6. Ten blok algorytmu oznacza

Correct! Wrong!

7. Ten blok algorytmu oznacza

Correct! Wrong!

8. Ten blok algorytmu oznacza

Correct! Wrong!

t-prog-1.1 | WebQuest Język HTML, XHTML, HTML5

Teoria:  Język HTML, XHTML, HTML5

Zagadnienia:

Znacznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_znacznik%C3%B3w

Kod źródłowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82owy

HiperTekst
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipertekst

 

Edytor stron WWW
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edytor_stron_WWW

Test:  Język HTML, XHTML, HTML5:

1. Zadaniem znacznika jest

Correct! Wrong!

2. Kod źródłowy

Correct! Wrong!

3. Hipertekstu nie znajdziemy

Correct! Wrong!

4. Edytorem tekstu do tworzeniu strony może być

Correct! Wrong!

5. Dostęp do kodu źródłowego strony

Correct! Wrong!

t-baza-1 | WebQuest Typy danych w języku SQL

Teoria: Systemy baz danych –Typy danych w języku SQL

Linki:

WebQuest Typy danych w języku SQL:

1. MySQL, PgSQL, MSSQL to

Correct! Wrong!

2. Trwałość danych w bazach danych nie uzyskujemy poprzez

Correct! Wrong!

3. SZBD (informatyka) to skrót

Correct! Wrong!

4. SQL został opracowany w latach

Correct! Wrong!

5. Typy danych kolumn numerycznych to:

Correct! Wrong!

6. BIGINT ma wartość maksymalną:

Correct! Wrong!

7. DATETIME ma rozmiar w bajtach

Correct! Wrong!

8,. Typy znakowy to

Correct! Wrong!

Facebook
Facebook
Google+
https://ee.09.cwinf.net/page/2">