html-6 | WebQuest – Ramy dokumentu.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Istnieje pewien szablon dotyczący kodu źródłowego strony, stworzony po to by przeglądarki mogły właściwie wyświetlać stronę. Dotyczy to  nie tylko plików startowych strony index.html lub index.htm lecz każdego pliku stworzonego w tym języku programowania. II. Zadanie. Temat:  Ramy dokumentu HTML. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 6-html oraz […]

html-5 | WebQuest – Zastosowanie komentarza w HTML

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Komentarz to nieokreślona liczba znaków lub linii która zostanie pominięta przez przeglądarkę przy renderowaniu (wyświetlaniu) strony. W języku HTML komentarze są widoczne w kodzie źródłowym po stronie klienta.       II. Zadanie. Temat:  Stosowanie komentarzy w języku HTML. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz folder 5-html oraz dodaj opis […]

html-4 | WebQuest – Znaczniki z atrybutem – odsyłacz <a>

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Najpopularniejszym zastosowaniem znacznika  z atrybutem jest odsyłacz <a> istnieje  niemal na każdej stronie i pozwala nam szybko przenosić się w zdefiniowane miejsce. To właśnie dzięki odsyłaczom istnieje hipertekst, czyli linki między stronami i multimediami w sieci.    II. Zadanie. Temat:  Dodatkowe atrybuty znaczników na przykładzie odsyłacza. Opis: Na podstawie poprzedniego ćwiczenia utwórz […]

html-3 | WebQuest – Budowa znacznika – akapit <p> </p>.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Aby uzyskać określony wygląd strony musimy musimy wprowadzić szereg elementów ( np. linia pozioma). Elementy możemy podzielić na otwierane i zamykane oraz elementy składające się z jednego wpisu. Aby przeglądarka mogła rozpoznać jaki to element musi poprawnie zinterpretować znacznik, znacznik musi składać się z określonej budowy oraz znaku.  II. Zadanie. […]

html-2 | WebQuest – Zastosowanie br i hr – słów kluczowych.

Zadanie (WebQuest) do ee.09: I. Wprowadzenie. Przeglądarki (Chrome, Firefox, Opera itp.) analizują kod źródłowy w naszym przypadku ..1-html/index.html szukając słów kluczowych (ang. keyword). Słowa kluczowe to inaczej znaczniki stanową dla przeglądarki rozkazy, które ma wykonać. Każda przeglądarka niezależnie od systemu (Android, Windows, Linux) musi działać jak interpreter. II. Zadanie. Temat: Łamanie linii tekstu oraz użycie linii poziomej. […]