Uruchomienia Serwera MySQL, dostęp do phpMyAdmin.

Uruchomienia Serwera MySQL dostęp do phpMyAdmin.

  1. Klikamy drugi start (równy z modułem Mysql)
  2. Przy pierwszym uruchomieniu modułu MySQL należy nadać dostęp w  zaporze sieciowej (Ponieważ jest usługa sieciowa i działa w różnej konfiguracji nadajemy jak najwięcej uprawnień)
  3. Otrzymujemy informację o numerze portu i procesów PID pracy serwera MySQL.
  4. Szybki dostęp do zarządzenia serwer MySQL otrzymujemy po kliknięciu na przycisk Admin. Uruchamia się narzędzie phpMyAdmin
  5. Innym sposobem wywołania phpMyAdmin jest wybranie odnośnika ze strony startowej XAMPP