Uruchomienie Serwera Xampp

Uruchomienie Serwera Xampp

  1. Klikamy na ikonkę XAMPP Control Panel
  2. Klikamy pierwszy start (równy z modułem Apache)
  3. Otrzymujemy informację o numerach portów
  4. I numerach procesów PID modułu Apache
  5. Klikając przycisk “Admin” uruchamiamy domyślną przeglądarkę.
  6. Z lokalnym adresem serwera.