html-1 | WebQuest – Ćwiczenie podpis w pliku HTML.

Zadanie (WebQuest) do ee.09:

I. Wprowadzenie.
Strony w języku HTML (w technologii web) są plikami tekstowymi z tą różnicą, że niektóre języki wykonywane są po stronie serwera np. php  i dlatego są dla nas niewidoczne w kodzie źródłowym.  Składnia HTML jest zawsze widoczna i nawet gdy  nie użyjemy żadnych znaczników w pliku html zostanie wyświetlona.

II. Zadanie.
Temat: Tworzenie pliku tekstowego index.html (nagłówek)
Opis:
Zapisz w pliku index.html następujące wyrazy:

Klasa: 0a
Imię:  Geralt Roger Eryk 
Nazwisko: du Haute-Bellegarde
Nick: Widzmin

Gdy jesteś uczniem wpisz poprawne dane do autoryzacji.
Wyniki zapisz w pliku 1-html-Klasa-Nr.pdf

Strona ma zawierać elementy w maksymalnie zbliżonej konfiguracji działające pod adresem:
http://localhost/html/html-1/ w pliku index.html
Według wzoru: 

III. Proces.

Krok 1. Utwórz w lokalizacji serwera xampp  w katalogu htdocs, katalog html w katalogu html plik o nazwie index.html.
Krok 2.  W pliku index.html wpisz zawartości zadania.
Krok 3. Uruchom serwer xampp  w przeglądarce otwórz adres  http://localhost/html/1-html/
Krok 4. Wyświetl źródło strony.

IV. Źródła.
V. Ewaluacja.

Ocena pliku  1-html-Klasa-Nr.pdf.
Cztery poprawnie wykonane kroki oparte na podpisanych zrzutach wraz z punktami autoryzacji  dają 100 %
Punkty ujemne:
– brak autoryzacji na zrzutach ekranu
– brak elementów z opisu kroku
Uwaga ! W zadaniu nie zastosowano żadnych znaczników html w związku z tym wpisane wartości w pliku html wyświetlają się w przeglądarce  w jednej linii.

VI. Konkluzja

Sprawdź swoją wiedzę  rozwiązując poniższy test:

Edytorem kodu źródłowego nie jest

Correct! Wrong!

Poprawnie zapisanym plikiem w języku html jest:

Correct! Wrong!

Zapisywanie pliku skrótem klawiszowym wykonujemy przez :

Correct! Wrong!

http://localhost jest adresem

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *