prog-1 TEST- Język HTML, XHTML, HTML5

1. Zadaniem znacznika jest

2. Kod źródłowy

3. Hipertekstu nie znajdziemy

4. Edytorem tekstu do tworzeniu strony może być

5. Dostęp do kodu źródłowego strony